Timmerhus

Våra timmerstommar byggs med ambitionen om att tillvarata erfarenheter i gammal svensk tradition. Vi har anpassat det traditionella tillverkningssättet till vår egen tid och använder oss av maskiner vid arbetet för att minska tidsåtgången och därmed arbetskostnaden.

Timmerknut

Våra stugor byggs med en s k halsad rännknut vilket ger ett vacker utseende på knutarna. Stockens sidor jämnas till med en hyvel med ett specialslipat stål för att efterlikna en handbilad yta.

Takkonstruktion

Förr byggdes vanligtvis timmerstugor med takåsar, så kallade ryggåstak. De flesta stugor vi bygger har ryggåstak. De synliga takåsarna ger en känsla av rymd och luftighet, vilket gör att stugan upplevs större än den i verkligheten är.

Grund

Grunden är en av de viktigaste delarna i ett hus. Grunden bär upp den ovanförliggande konstruktionen och för för ner lasterna till marken.

Huset vilar på grunden

Grunden måste anpassas till markförhållandena som råder på platsen och till den typ av hus den ska bära upp.

En välgjord grund borgar för att huset kan stå i många år framöver. Kontakta oss så ordnar vi grunden åt er.

Stomme

Timret som vanligtvis används är sågat på två eller fyra sidor. Blocksågat timmer är sågat på fyra sidor och har ett rektangulärt tvärsnitt. För att få en varierad och levande yta skräder man stockens ut- och insida. Stocken erhåller då en vågformig yta.

Timmerblock

Timmerstockarna blocksågas så de får ett rektangulärt tvärsnitt. Stockens över- och undersida rundas i en s k timmerfräs. För att efterlikna en handbilad yta hyvlas stockens sidor med en elhandhyvel med ett specialslipat stål.

Knutar

I stockarna görs hak så att de kan korsa varandra i hörnen. Knutarna görs koniska vilket gör att ju längre tiden går desto tätare blir knutarna.

Då timret efter en tid torkar krymper det och väggarna sjunker ned ca 3 cm per meter vägghöjd. Det kallas att huset ”sätter sig”. Detta måste man beakta när man sätter in fönster och dörrar och lämna tillräckligt med utrymme så att timret kan sjunka.

Dymlingar

För att hålla stockarna på plats borras ett hål genom stocken ner i halva underliggande stock. I hålet slås en träpinne ner, en s k dymling. Dymlingarna sätts med cirka 1,5 m avstånd. Vid fönster- och dörröppningar sätts dymligarna nära öppningen.

Montering

Våra timmerstommar byggs vid vår anläggning i Rycklösa utanför Linköping. Stugor levereras uppmärkta och den som vill kan montera stommen själv med hjälp av vänner. Har du inte möjlighet att montera stommen hjälper vid gärna till.

Märkning av stomme

Innan stommen monteras ner för leverans, märks den upp genom att varje stock förses med en bokstavs- och sifferkombination i ändarna. För en stuga med fyra knutar märks knutarna med bokstäverna A, B, C och D. Bottenvarvet ges siffran 1, andra varvet siffran 2 osv.

Första stocken märks i vardera änden med t ex A1 respektive D1. Märkningen gör att det är lätt att montera rätt stock på rätt plats.

Lindrev

Vid monteringen läggs remsor av lin, lindrev, mellan stockar och i knutar. Lindrevet tätar mot glipor som kan uppkomma när timmer torkar och sätter sig.

Taket

Taket kan varieras på en mängd olika sätt så att huset får den karaktär som eftersträvas såväl ut- som invändigt .

Ryggåstak

De flesta stugor vi bygger har ryggåstak. I nocken finns den s k toppstocken, även kallad ryggås eller kroppås. Mellan toppstocken och väggbandet, den översta stocken på långsidan, finns vanligtvis en stock till. Från nocken ner till takfoten ställs rafter, reglar på högkant, som vilar på stockarna och väggbandet. På rafterna spikas sedan underlagstaket.

Takbeläggning

Till takbeläggning kan man välja betongpannor, tegelpannor, takplåt eller torv. Många tycker att enkupigt lertegel ger en vacker takyta som harmoniserar med timrets varierande yta.