Tidsplan

En god planering och genomtänkt tidsplan är förutsättningar för ett lyckat byggprojekt.

Preliminär tidsplan

Kontakta oss gärna för att få en preliminär uppskattning när vi kan börja med ert nytt projekt. Det underlättar för dig i din planering.

Bygg- och marklov

För större om- och tillbyggnader och vid nybyggnation behövs bygg- och marklov. Efter det att kommunen erhållit kompletta handlingar för bygg- och marklov bör ni normalt få besked inom 10 veckor. Kontakta kommunen där ni ska bygga för information om handläggningstider mm.