ROT-avdrag

För att stärka efterfrågan inom byggsektorn har regeringen infört ROT-avdraget. Det är en skattereduktion på arbetskostnaden för reparationer och underhåll samt om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter – så kallade ROT-arbeten.

30 % av arbetskostnaden (fr o m 2016-01-01)

I korthet innebär avdraget att småhusägare och bostadsrättsägare får en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden då arbetet utförs av en hantverkare som är godkänd för F-skatt.

ROT-avdraget är kopplat till individen och inte till fastigheten. Två delägare till ett småhus kan få en skattereduktion om sammanlagt 2 x 50 000 kr per år d v s 100 000 kr per år.

Det innebär att två delägarna kan renovera för maximalt 333 333 kr per år inkl. moms och samtidigt erhålla ROT-avdrag för kostnaden.

På Skatteverkets hemsida finns mer information om ROT-avdraget.

Välkommen att kontakta oss när ni ska renovera eller bygga till ert hus eller dränera grunden.