Grund- och markarbeten

Grundarbetet är en viktig del vid uppförande av ett hus. Vi utför nybyggnation av grunder och även dränering runt befintliga källare och grunder.

Grävning, dränering och övriga markarbeten

Vi utför markarbeten såsom grävning, dräneringsuppdrag och grovplanering av tomter. Ett gott grundarbete innebär att resningen av stommen underlättas.

För er som redan har ett hus utför vi också grävarbeten och grovplanering av tomter.